"När det gäller värmepumpar"


Startsida

Varför Vpetjänst?

Leverantörer

Tjänster

Kontaktuppgifter

Varför Vpetjänst?


Pga den mångåriga erfarenheten är VPE tjänst ett marknadsstarkt företag i branschen och håller mycket konkurrenskraftiga priser.

VPE tjänst utför de flesta momenten vid val av värmesystem såsom beräkning vid val av värmepump, offertlämning, slangplöjning, vvs-installationer.

Något som skiljer VPE Tjänst från andra värmepumpsinstallat√∂rer är behörigheten och erfarenheten inom service och underhåll.


Behörighet
Mikael Nilson är Swedac ackrediterad för att utföra ingrepp i köldmediekretsen och utför detta stortsett dagligen.