"När det gäller värmepumpar"


Startsida

Varför Vpetjänst?

Leverantörer

Tjänster

Kontaktuppgifter

VPE-tjänst

VPE Tjänst drivs av Mikael Nilsson
som har över 15 års erfarenhet inom installation och service av värmepumpar.

VPE Tjänst utför både försäljning och nyinstallation, men det är i huvudsak
inom service och underhåll tyngdpunkten av verksamheten ligger.

Försäljning och installation av värmepumpar är vanligt förekommande på
marknaden, desto svårare är det att hitta pålitliga installatörer
som är intresserade av att bygga upp ett långvarigt förtroende
för kunderna och utföra service och underhåll av produkterna.


Detta är VPE Tjänsts affärsidé!